Norsk kvalitetshval

Norsk Hval leverer produkter som følger kravene som følger merkingen Norsk kvalitetshval. Her finner du mer infomasjon om hva dette innebærer.

Norsk Hval er svært mørt og smaksrikt viltkjøtt, fra kalde, friske hav. For at kjøttets gode smak og egenskaper skal bevares helt frem til forbruker må kjøttet håndteres riktig fra fangst til bord. Det er dette som kvalitetsstandarden beskriver og setter krav til.

Norsk Hval har utviklet en egen kvalitetsstandard for NORSK HVAL i samarbeid med Standard Norge.

Standarden kan bestilles hos www.standard.no.

Kravene knyttes til kvalitet på dyret, fangst, behandling, lagring, produksjon og holdbarhet, samt pakking, merking med fangstdato og transport. Alle disse prosessene påvirker sluttproduktet, og det er derfor viktig at standarden kan styre hvordan fangere og produsenter skal håndtere hvalkjøttet på en best mulig måte.

Alle produsenter under merkevaren Norsk Hval er kvalitetsbevisste, og produserer etter kvalitetsstandarden. Det vil gi deg som forbruker utmerket kvalitet, for godt utgangspunkt for perfekt resultat med Norsk Hval på menyen.

 

Kvalitetsmerket «Norsk Kvalitetshval»

Som en garanti for at kjøttet er produsert etter kvalitetsstandard er det utviklet et eget kvalitetsmerke. Merket representerer komplett kunnskap om næringen – fra fangst til foredling. Se derfor etter dette kvalitetsmerket når du skal handle hvalkjøtt! Kvalitetskjøtt er godt håndverk fra båt til bord.

Hval-logo_RGB liten

Hvalpatruljen:

Norges Råfisklag sørger for at Hvalpatruljen gjennomfører kontrollerer på at standarden til Merkevareforeningen for Norsk Hval blir fulgt hos de produsenter som bruker standarden og merket. Fangstskuter blir også kontrollert samtidig. Kvalitetsstandarden inneholder kontrollerbare krav for fangst, produksjon og distribusjon som overgår offentlige krav til produksjon. Hvalsesongen starter i april og varer til i august-september. I denne perioden gjennomfører Hvalpatruljen kontroller i Norge. Eventuelle avvik blir meldt inn til en kontrollgruppe, som så foretar eventuelle reaksjoner på bruddene.

Standarden blir også revidert jevnlig for å sikre at den er oppdatert og gir grunnlag for best mulig kjøtt ut til forbruker.

Norsk Hval – Verdens mest unike råvare