Kortreist mat

Ønsker du å spise mer kortreist mat? Spis mer viltkjøtt - fra havet.

Kortreist mat er mat som er produsert i nærheten av produsentene. Dette kan være alt fra lokale bryggerier til lokalprodusert kjøtt, fisk grønnsaker og kornprodukter. Å korte ned på veien maten må ta fra den blir produsert til den havner på tallerkenen din, kan gi mange fordeler. Kortreist mat kan blant annet gi lavere CO2-utslipp, større bevisstgjøring rundt produktene, og lavere spredning av antibiotikaresistente bakterier. 

Les mer: Sunn mat

Mat som gir lavere klimaavtrykk

Grønnsaker, kylling og mat fra havet er mer klimavennlig sammenlignet med andre produkter. Grønnsaker dyrket utendørs er det som gir minst klimautslipp, mens storfe er regnet som en av verstingene. Hovedårsaken til dette er metanutslipp og drift. 

Forskerne sier at du kan spise kylling og sjømat hele uka før klimaavtrykket blir like stort som et kjøttstykke av okse samme uka. 

Og ønsker du å spise mat som inneholder flest mulig av sine næringsstoffer, bør du også spise kortreist mat. Kortreist mat gir i tillegg et lavere klimaavtrykk på grunn av kortere reisevei fra A til B. 

Hvalfangst

Hval er nemlig en av de mest miljøvennlige kjøttråvarer du kan få tak i. Hvalen lever fritt i naturen uten noen form for oppfôring, vannforbruk eller kjemikaliebruk. Fangsten foregår med små båter, som forurenser lite. Hval er dessuten kortreist, lokal mat, hvor hvalkjøttet gir arbeidsplasser i lokalsamfunn i Norge. Fangst av fisk og sjøpattedyr med selektive redskaper er i tillegg en miljøvennlig måte å produsere mat på.

Bestanden av vågehval i områdene i Nordøst- og Sentral-Atlanteren der Norge driver kommersiell fangst er anslått til 107 000 dyr – stor nok til å gi grunnlag for bærekraftig høsting.

Forvaltningen av hvalfangst er basert på vitenskapelige råd, og underlagt strengt kontroll- og utøvelsesregelverk, både nasjonalt og internasjonalt. Fangsten og produksjonen av Norsk Hval er derfor pålitelig.

Hvalfangst er også viktig av hensyn til den økologiske balansen i havet, og til miljøet.

Les mer: Bærekraftig mat

Om Norsk Hval

Merkevareforeningen er en ideell organisasjon som driver informasjons- og markedsarbeid, samt andre salgsfremmende tiltak på vegne av hvalnæringen i Norge. Vi arbeider gjennom merkevaren Norsk Hval, med hvalnæringen som oppdragsgiver og forbrukeren som målgruppe.

Foreningen har, i samarbeid med hvalnæringen og Standard Norge, utviklet felles kvalitetstandard for fangst, produksjon og distribusjon av hvalkjøtt. Dette gjøres for å gi forbrukeren produkter av utmerket og stabil kvalitet. Kvalitetsmerket «Norsk kvalitetshval» er forbrukers garanti på at kjøttet er produsert etter denne strenge kvalitetstandarden.

Ønsker du å vite mer eller har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på Facebook eller på mail.